Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1971 με την επωνυμία Τ.Ε.Σ.Κ.Υ.Μ.Τ. (Τεχνική Εταιρεία Συντηρήσεων, Κατασκευών Υποσταθμών Μέσης Τάσης), έχοντας τον διακριτικό τίτλο “EXPRESS”

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο:

ISO 9001: 2000/ EN ISO 9001: 2000

Περισσότερα

Δραστηριότητα

  • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  • ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  • ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  • ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Περισσότερα