Η ΕΤΑΙΡΙΑ

company_trucks

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1971 με την επωνυμία Τ.Ε.Σ.Κ.Υ.Μ.Τ. (Τεχνική Εταιρεία Συντηρήσεων, Κατασκευών Υποσταθμών Μέσης Τάσης), έχοντας τον διακριτικό τίτλο “EXPRESS”.

Σκοπός ίδρυσης της EXPRESS ήταν και παραμένει, η εξυπηρέτηση πελατών - καταναλωτών Μέσης Τάσης, ενώ από το 1990 επεκτάθηκε στην Χαμηλή και Υψηλή Τάση.

Η EXPRESS Ε.Π.Ε., η οποία συνεχώς αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτή από την πελατεία της για τις υπηρεσίες που προσφέρει και παρατηρώντας τις καθημερινές ανάγκες της, διεύρυνε τις υπηρεσίες της σε όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων και κατάφερε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, σε όλη την επικράτεια.

Εφοδιασμένη με τεχνογνωσία, άρτια καταρτισμένο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, αναμφίβολα είναι μοναδικό πρότυπο στο είδος της.

Επίσης, έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο ISO 9001: 2000/ EN ISO 9001: 2000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013