Προϊόντα - Υλικά

 • ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

  • Τύπου:Xυτοριτίνης ή ελαίου.
  • Ισχύος:Από 150 KVA έως 5000 KVA.
 • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

  • Ηλεκτρονόμος BUCCHOLZ
  • Αφυγραντήρας
  • Θερμόμετρο ηλεκτρικό (δύο επαφών)
  • Ηλεκτρονικά όργανα προστασίας και ελέγχου Μ/Στών
  • Διαπεραστήρες (μονωτήρες) Μέσης και Χαμηλής Τάσης
  • Διαπεραστήρες (μονωτήρες) τύπου ELASTIMOLD
  • Λάδι μονωτικό
  • Silica gel
  • Aκροδέκτες χαμηλής τάσης
  • Πίνακας ένδειξης σφαλμάτων (alarm panel)
 • ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ - ΟΙΚΙΣΚΟΙ

  • Καινούργιοι διαφόρων τύπων και μεταχειρισμένοι προς ενοικίαση
 • ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

  Αποτελούμενα από:

  • Διακόπτες ισχύος SF6 (αερίου)
  • Ασφαλειοαποζεύκτες με γειωτή
  • Διακόπτες ισχύος με τηλεχειρισμό
 • ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  • Κατόπιν μελέτης της ανάγκης των πελατών
 • ΠΕΔΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

  • Μονάδες αυτόματης διόρθωσης συν.φ.
  • Μονάδες διόρθωσης αέργου ισχύος Μ/Στών
 • ΠΕΔΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  • Συστήματα ελέγχου (BMS)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

  • Ισχύος:Άπό 50 KVA έως 2.000 KVA.
 • ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ.

 • ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

  • Διακόπτες Μέσης Τάσης
  • Διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης, κλειστού & ανοικτού τύπου, από 160Α έως 3200Α
  • Ασφάλειες Μέσης & Χαμηλής Τάσης
  • Μονωτήρες (διαπεραστήρες) Μέσης & Χαμηλής τάσης, όλων των ειδών
  • Αλεξικέραυνα γραμμής 20KV - 36 KV
  • Χωρητικοί καταμεριστές 20KV
  • Ακροκιβώτια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  • Καλώδια ισχύος Μέσης και Χαμηλής Τάσης (όλων των τύπων)
  • Μούφες καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης
  • Ακροδέκτες καλωδίων (πρέσας)
  • Συνδετήρες σωληνωτοί καλωδίων (πρέσας)
  • Πυκνωτές ισχύος χαμηλής τάσης
  • Ρελέ ισχύος
  • Υλικά διάταξης γειώσεων (ράβδοι γαλβανιζέ ή χάλκινοι & πλάκες γαλβανιζέ ή χάλκινες).
  • UPS (μονοφασικά και τριφασικά)
  • Σταθεροποιητές τάσεως
 • ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

  • Κράνη προστασίας
  • Μάσκες προσώπου για αέρια και σκόνη
  • Γάντια μονωτικά, 20KV
  • Τάπητας μονωτικός 20KV
  • Πινακίδες σήμανσης
  • Δοκιμαστική συσκευή ύπαρξης τάσης 10-36KV
  • Βραχυκυκλωτήρες Μέσης Τάσης μονοφασικοί και τριφασικοί
  • Εξολκέας ασφαλειών Μέσης Τάσης (εξωτερικού & εσωτερικού τύπου)

  Η παράδοση των ανωτέρω ειδών γίνεται από την εταιρεία μας, με δικά της μεταφορικά μέσα.

 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Νέας τεχνολογίας κατασβεστικό υλικό PGA 25 σε αντικατάσταση του ΗΑLLON.

  Εφαρμογές εντός:

  • Διαφόρων μηχανημάτων
  • Αυτοκινήτων όλων των τύπων
  • Χώρων Υποσταθμών
  • Ηλεκτρικών πινάκων
  • Χώρων γραφείων
  • Επαγγελματικών χώρων

  Αναλυτικός κατάλογος δίδεται, κατόπιν αιτήσεώς σας.