Δραστηριότητες

 • ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

  • ΜΕΛΕΤΗ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ – ΚΑΝΑΛΙΩΝ
  • ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

  • ΤΑΣΗΣ (V) - ΕΝΤΑΣΗΣ (A)
  • ΑΕΡΓΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  • ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΕΡΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΣΥΝ.Φ)
 • ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  • ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

  • ΜΕΛΕΤΗ
  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  • ΜΕΛΕΤΗ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ
  • ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
 • ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
  • ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Υπηρεσίες

 • ΜΕΛΕΤΗ

  • Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  • Νέων Η/Μ εγκαταστάσεων, χαμηλής - μέσης - υψηλής τάσης
  • Βελτιώσεις - Ανακατασκευές
  • Επαύξηση
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  Σε όλη την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση
  • Πρόγραμμα ετήσιας επίβλεψης για την πρόληψη βλαβών και με τηλε-έλεγχο
  • Εργασίες εφάπαξ προληπτικής συντήρησης
  • Ανασύσταση - αντικατάσταση ελαίου Μετασχηματιστών
  • Υποσταθμών 6,6KV - 20KV - 150KV
  • Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών
  • Εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Εναέριων Δικτύων Χαμηλής & Μέσης Τάσης
  • Διαγνωστικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων
24-7 service