ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ;

Η πλέον διαδεδομένη, αξιόπιστη και ταχεία μέθοδος Οπτικοποίησης των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που εμφανίζονται σε κάθε είδους Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ;

Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο μια δαπανηρής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης σας από τα συνηθισμένα αλλά «αόρατα» προβλήματα όπως μια κακή σύνδεση, ελαττωματική ασφάλεια ή προβληματικός διακόπτης.

Αυξήστε την ασφάλεια και πυροπροστασία των εγκαταστάσεων σας, αφού σχεδόν 50% των πυρκαγιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις οφείλονται σε ηλεκτρολογικά αίτια.

Μειώστε το κόστος παραγωγής, επιλέγοντας εσείς τον καταλληλότερο χρόνο για την συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση εξοπλισμού στην γραμμή παραγωγής σας.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

Αποτύπωση και καταγραφή του προς έλεγχο εξοπλισμού, καθορισμός διαδικασίας ελέγχων, εντοπισμός και αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων, διαμόρφωση και αξιολόγηση αναφοράς υπέρυθρης θερμογράφησης.